0484 - 2442255

പ്രവര്‍ത്തനസമയം
8:00 am – 8:00 pm

ബാങ്കിന്റെ വാർഷിക പൊതുയോഗം 2022 ഡിസംബർ 18 ഞായറാഴ്ച്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 ന് ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ