0484 - 2442255

പ്രവര്‍ത്തനസമയം
8:00 am – 8:00 pm

പറവൂർ വടക്കേക്കര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 3131ൽ ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചു.

Share

പറവൂർ വടക്കേക്കര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 3131ൽ ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചു. വിതരണ ഉദ്ഘാടനം സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ ചെയർമാൻ പി പി അജിത് കുമാർ നിർവഹിച്ചു. പ്രസിഡൻറ് എ. ബി മനോജ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ഭരണ സമിതി അംഗം എം.ജി നെൽസൻ സ്വാഗതവും പി എൻ.വിജയൻ പറഞ്ഞു. എഴുപത് വയസ് പൂർത്തീകരിച്ചതും ബാങ്കിൽ അംഗത്വമെടുത്തിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം ആയിട്ടുള്ളവർക്കും ആണ് പെൻഷൻ നൽകുന്നത് . ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ, സെക്രട്ടറി കെ എസ് ജെയ്സി, സഹകാരികൾ,ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. കൂടാതെ കുട്ടികൾക്കും ജെ.എൽ.ജി അംഗങ്ങൾക്കും ആയുള്ള മത്സരങ്ങളായ ലളിതഗാനം, ഓണപ്പാട്ടുകൾ, സിനിമാഗാനം , കവിതാപാരായണം, ചിത്രരചന എന്നിവയും ഉണ്ടായിരിന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *