0484 - 2442255

പ്രവര്‍ത്തനസമയം
8:00 am – 8:00 pm

പറവൂർ വടക്കേക്കര
സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 3131
പറവൂർ വടക്കേക്കര
സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 3131
പറവൂർ വടക്കേക്കര
സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 3131
പറവൂർ വടക്കേക്കര
സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 3131
പറവൂർ വടക്കേക്കര
സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 3131
വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡിന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വടക്കേക്കര, ചിറ്റാറ്റുകര പഞ്ചായത്തുകളിലെ സഹകാരികളുടെ മക്കളിൽ എസ്.എസ്.എൽ.സി.യക്ക് FULL A+ നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എൻഡോവ്മെൻറും ബാങ്ക് അംഗങ്ങളുടെ മക്കളിൽ എസ്.എസ്.എൽ.സി , പ്ലസ് ടു തലത്തിൽ 80 % ൽ അധികം മാർക്ക് വാങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പും 2023 ആഗസ്റ്റ് 15 ന് രാവിലെ 10ന് ബാങ്ക് അങ്കണത്തിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ സഹകാരികളുടെ അംഗത്വവും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യോഗ്യതയും തെളിയിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ, വിദ്യാർത്ഥിയുടെ 2 പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ സഹിതം 2023 ആഗസ്റ്റ് 10 നകം ബാങ്കിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.    അന്നപൂർണ്ണ ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം 2023 ആഗസ്റ്റ് 22 മുതൽ 26 വരെ...   ഫെസ്റ്റിവൽ വായ്പ. അംഗങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ 40000/- രുപ വരെ വായ്പയായി നൽകുന്നു. ആവശ്യമുള്ളവർ ബാങ്കിൽ നേരിട്ടെത്തി അപേക്ഷ ഫോം കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്. 2023 ആഗസ്റ്റ 26 വരെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്...   പറവൂർ വടക്കേക്കര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 3131ൽ ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു.    നവകേരളീയം 2023 - കുടിശ്ശിക നിവാരണം. ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെ...   പറവൂർ വടക്കേക്കര സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 3131 ൽ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്ന 10 ലക്ഷത്തിൻ്റെയും (20000 x50 മാസം ),5 ലക്ഷത്തിൻ്റെയും (10000 x50 മാസം ) MDS പദ്ധതി കളിൽ നിക്ഷേപിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കും അവസരം.താൽപര്യമുള്ളവർ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടുക    പറവൂർ വടക്കേക്കര സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 3131 ൽ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്ന 3 ലക്ഷത്തിൻ്റെ (10000 x30 മാസം ) MDS പദ്ധതിയിൽ ഏതാനും നമ്പറുകൾ ബാക്കിയുണ്ട് .താൽപര്യമുള്ളവർ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടുക.    #വിഷുകൈനീട്ടം പറവൂർ വടക്കേക്കര സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 3131ൽ മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് വിഷു കൈനീട്ടം ആയി നൽകുന്ന പെൻഷൻ വിതരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എ.ബി. മനോജ് നിർവഹിച്ചു. മുതിർന്ന അംഗങ്ങളിൽ പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റാത്തവർക്ക് വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകുന്നതാണ്.   സഹകരണ എക്സ്പ്പോ 2023 ഏപ്രിൽ 22 to 30 മറൈൻഡ്രൈവ് എറണാകുളം. ഏപ്രിൽ 19 വിളംബര ദിനം.   എറണാകുളത്ത് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സഹകരണ എക്സ്പോ 2023 യിൽ പറവൂർ വടക്കേക്കര സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ (സ്റ്റാൾ നമ്പർ 19) ബഹുമാനപെട്ട സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.എൻ . വാസവൻ സന്ദർശിച്ചു   കേരള ഗവൺമെന്റ് സഹകരണ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന അംഗ സമാശ്വാസ നിധിയുടെ പറവൂർ താലൂക്ക്തല വിതരണോത്ഘാടനം പറവൂർ വടക്കേക്കര സഹകരണ ബാങ്ക് 3131 ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ച് നടന്നു.   പറവൂർ വടക്കേക്കര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 3131ൽ കൺസ്യൂമർഫെഡ് ഓണച്ചന്ത ആരംഭിച്ചു.    പറവൂർ വടക്കേക്കര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 3131 ൽവാർഷിക പൊതുയോഗം 30.12.2023 ശനിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കൂടുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടേയും മഹനീയ സാന്നിദ്ധ്യം സാദരം ക്ഷണ്ച്ചുകൊള്ളുന്നു. പൊതുയോഗത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയം രാവിലെ 10 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ ആയിരിക്കും.   വിദ്യാമിത്രം സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണ ഉദ്ഘാടനം 2024 ജനുവരി 26 വെള്ളിയാഴ്ച്ച റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ രാവിലെ 10 ന് പറവൂർ വടക്കേക്കര സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ...   പറവൂർ വടക്കേക്കര സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 3131 ചാലാക്ക ശ്രീനാരായണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിന്റെ സഹകരണത്തോടെ 2022 ജൂലൈ 30ന് ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ച് പോളി മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നു.    പറവൂർ വടക്കേക്കര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 3131 നടപ്പാക്കുന്ന ഔഷധ സസ്യ കൃഷി പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്വരാജ് സ്വാശ്രയ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾക്കായി ഔഷധ സസ്യകൃഷിയെ സംബന്ധിച്ചും മൂല്യവർദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ,വിപണന സാധ്യതകൾ എന്നിവയെ പറ്റിയും ക്ലാസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ക്ലാസ്സ് നയിക്കുന്നത് കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിലെ തോട്ടവിള സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന വിഭാഗം അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ ശ്രീ . Dr. സുനിൽ അപ്പുക്കുട്ടൻ നായർ. വേദി ബാങ്ക് സ്വരാജ് ഹാൾ .സമയം 27/07/2022 ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണി .   പറവൂർ വടക്കേക്കര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 3131 അംഗങ്ങൾക്കായി ആരംഭിക്കുന്ന അപകടമരണ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെയും ബാങ്കിന്റെ വെബ് സൈറ്റിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം മുൻ സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എസ്. ശർമ്മ നിർവ്വഹിച്ചു.   സഹകരണ മേഖലയിൽ ജില്ലയിൽ ഒരു ടർഫ് പദ്ധതി ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് പറവൂർ വടക്കേക്കര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 31 31 ഒരുക്കിയ ഫുട്ബോൾ ടർഫിന്റെ ഉദ്ഘാടനം 19 11 2012 ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 4 30ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യവസായ നിയമ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് പി രാജീവ് അവർകൾ നിർവഹിക്കുന്നു. ഏവർക്കും ഈ ഹരിത വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം   പറവൂർ വടക്കേക്കര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 3131ൽ ഞാറ്റുവേല ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു.    പറവൂർ വടക്കേക്കര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ സ്വരാജ് സ്വാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുകളായ നവോദയ, നവധാന്യം എന്നിവർ സംയോജിതമായി നടത്തിയ ചെണ്ടുമല്ലികൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ബാങ്ക് പ്രസിഡൻ്റ് എ. ബി.മനോജ് നിർവഹിച്ചു.   പറവൂർ വടക്കേക്കര സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 3131 ന് ഐ.എസ്.ഒ അംഗീകാരം   ഓണക്കാല പൂകൃഷിക്കുള്ള ചെണ്ടുമല്ലി തൈകൾ(ഓറഞ്ച്, മഞ്ഞ) പച്ചക്കറി തൈകൾ , ജൈവ വളങ്ങൾ, ഗ്രോ ബാഗ് , മൺചട്ടികൾ എന്നിവ മിതമായ നിരക്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ അഗ്രി-ഹബ്ബിൽ ലഭ്യമാണ്   സ്വരാജ് സ്വാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ശീതകാല പച്ചക്കറി തൈകൾ വിതരണം ചെയ്തു.   പറവൂർ വടക്കേക്കര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 3131 പൊക്കാളി കൃഷി ആരംഭിച്ചു   പറവൂർ വടക്കേക്കര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 3131ൽ ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചു.   പറവൂർ വടക്കേക്കര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നമ്പർ 3131 ൽ *അന്നപൂർണ്ണ* *ഓണക്കിറ്റ്* *വിതരണോദ്ഘാടനം കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ പെൻഷൻ ബോർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ.ടി.ആർ.ബോസ് നിർവഹിച്ചു.   പറവൂർ വടക്കേക്കര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 3131ന്റെ വാർഷിക പൊതുയോഗം 2022 ഡിസംബർ 18 ഞായറാഴ്ച്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 ന് ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ...   പറവൂർ വടക്കേക്കര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നമ്പർ 3131 ൽ *അന്നപൂർണ്ണ* *ഓണക്കിറ്റ്* *വിതരണോദ്ഘാടനം എറണാകുളം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് മുൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം ശ്രീ.ടി.ആർ.ബോസ് നിർവഹിച്ചു.
ബാങ്ക് പ്രവർത്തനം
ബാങ്ക് പ്രവർത്തനവും സേവനങ്ങളും

കാർഷിക സേവന കേന്ദ്രം

അത്യാധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോടു കൂടിയ പോളി ഹൗസിന്‍റെ അകമ്പടിയോടെ ബാങ്ക് മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു കൃഷി സൗഹാര്‍ദ്ര കേന്ദ്രമാണിത്. അത്യുല്‍പ്പാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തിനങ്ങള്‍ മുളപ്പിച്ച് തൈകളാക്കി വിതരണം ചെയ്യുന്നു. More….

കര്‍മ്മസേന

കാര്‍ഷീക രംഗത്ത് അംഗങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ബാങ്കിന് കീഴിൽ  ഒരു കര്‍മ്മ സേനയെ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് . ഇവര്‍ക്കാവശ്യമായ പരിശീലനം നല്‍കുകയും ഇവരെ കാര്‍ഷികവൃത്തിക്കായി പരുവപ്പെടുത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. More….

പരിശീലനം

കാര്‍ഷീക രംഗത്ത് അംഗങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ബാങ്കിന് കീഴിൽ  ഒരു കര്‍മ്മ സേനയെ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് . ഇവര്‍ക്കാവശ്യമായ പരിശീലനം നല്‍കുകയും ഇവരെ കാര്‍ഷികവൃത്തിക്കായി പരുവപ്പെടുത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. More….

നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ

പൊതു വിപണിയേക്കാള്‍ 20 % വരെ വിലക്കുറവില്‍ മരുന്നുകള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നു . More….

കോ ഓപ് മാർട്ട്

സമീപ പ്രദേശത്തെ ജൈവ കൃഷി വിളകൾ സംഭരിച്ചു വിപണനം ചെയ്യുന്ന  കേന്ദ്രം . More….

ഇ സേവന കേന്ദ്രം

എല്ലാ  ഓണ്‍ലൈന്‍  സേവനങ്ങളും  ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഒരു ഇ- സേവനകേന്ദ്രം  പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. More….

എടിഎം

പറവൂര്‍ വടക്കേക്കര സെര്‍വീസ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്‍റെ എടിഎം പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു More….

ബാങ്കിനെ കുറിച്ച്

പറവൂര്‍ വടക്കേകര സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നമ്പര്‍ 3131

ക്‌ളാസ്സ് വൺ സൂപ്പർ ഗ്രേഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സേവന നിരതമായ സ്ഥാപനം

എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ വടക്കന്‍ പറവൂര്‍ മുസിരിസ് പ്രദേശത്ത് ഏകദേശം 70 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് പറവൂര്‍ വടക്കേക്കര സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ആരംഭിക്കുന്നത്. ചില അദ്ധ്യാപകരും മറ്റു ചില സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകരും ചേർന്നാണ് സഹകരണ ബാങ്ക്  ഉദ്യമത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്.   1951 ജൂൺ  മാസം 26-ാം തീയതി നീണ്ടൂര്‍, പട്ടണം, ആളംതുരുത്ത് കരകളില്‍പ്പെട്ട ‘ സഹകാരികള്‍ ഒന്നിച്ചു കൂടി ഈ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്  രൂപം നല്‍കി.

ഇതിന്‍റെ ആദ്യകാല പ്രസിഡന്‍റ്  റിട്ടയർ‍ഡ്  ഹെഡ് മാസ്റ്ററും സംഘത്തിലെ 1-ാം നമ്പര്‍ അംഗവുമായിരുന്ന ഐക്കര വീട്ടിൽ  ശ്രീ.ഡി.ഗോവിന്ദന്‍ കര്‍ത്താവായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ഓണററി സെക്രട്ടറിയായി   മഴുവഞ്ചേരി എം.ജെ ജേക്കബ്ബിനെ നിയമിച്ചു.

  • അംഗങ്ങള്‍ :  21053
  • അംഗീകൃത മൂലധനം : 5.057 കോടി രൂപ
  • നിക്ഷിപ്ത മൂലധനം : 2.05  കോടി രൂപ
  • പ്രവര്‍ത്തന മൂലധനം : 266.30 കോടി രൂപ
കൂടുതൽ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ

ബാങ്കിന് കീഴില്‍  ജെ.എല്‍.ജി  എന്ന  ജോയിന്റ് ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകള്‍ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  പത്തു അംഗങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഓരോ ജെ.എല്‍.ജി ഗ്രൂപ്പും.നിലവില്‍ 124 ഗ്രൂപ്പുകളിലായി 1240 അംഗങ്ങള്‍  നെല്‍കൃഷി, പച്ചക്കറി കൃഷി, മത്സ്യകൃഷി, തയ്യല്‍ യൂണിറ്റുകള്‍, ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റുകള്‍,കന്നുകാലി വളര്‍ത്തല്‍, ചിക്കന്‍ സെന്ററുകള്‍, എന്നിങ്ങനെ വിവിധയിനം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

കാർഷിക സേവന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അത്യാധുനിക നഴ്സറിയാണ് AGRl HUB

അംഗങ്ങളായ കര്‍ഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ബാങ്കിലെ ആധുനിക സൗകര്യത്തോടുകൂടിയുള്ള പോളിഹൗസ് .

മികച്ച നിലവാരത്തിലുള്ള വൃക്ഷത്തൈകളും അലങ്കാര ചെടികളും പച്ചക്കറി ചെടികളും ലഭ്യമാകുന്ന നഴ്സറി ഉടൻ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്നു

കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വിവിധ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നതിനായി  ബാങ്ക് കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു

ഭരണസമിതി

ശ്രീ. പി.എ.റഷീദ്

ബാങ്ക് പ്രസിഡൻറ് - 99472 18832

ശ്രീമതി .കെ.എസ്.ജെയ്സി

സെക്രട്ടറി - Phone: 0484  244 6255